Przedszkole Kropeczki 

Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

 • 7.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8.30 - 8.50 Zabawy integrujące grupę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
 • 8.50 - 9.00 Zabiegi higieniczne przed śniadaniem.
 • 9.00 - 9.20 Śniadanie.
 • 9.20 - 9.30 Mycie zębów po śniadaniu.
 • 9.30 - 11.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w języku polskim i angielskim. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.
 • 11.30 - 11.50 Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • 11.50 - 12.00 Zabiegi higieniczne przed obiadem.
 • 12.00 - 12.30 Obiad.
 • 12.30 - 12.40 Mycie zębów po obiedzie.
 • 12.40 - 13.00 Zajęcia wyciszające (relaksacja na dywanie, słuchanie muzyki klasycznej i relaksującej, czytanie/słuchanie literatury dziecięcej).
 • 13.00 - 14.00 Zajęcia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
 • 14.00 - 15.00 Kanapeczki. Zajęcia dodatkowe.
 • 15.00 - 17.30 Zajęcia dodatkowe. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci w sali lub na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.

 • Pracownia
 • Matema
 • Figulina
 • Ippon Judo
 • KS