Przedszkole Kropeczki 

Historia przedszkola

Przedszkole „Kropeczki” powstało jako jedno z pierwszych niepublicznych przedszkoli w Katowicach w 2007 roku z inicjatywy Joanny Stamirskiej, obecnie pełniącej funkcję dyrektora placówki. Przedszkole od początku swojej działalności kładło nacisk na rodzinną atmosferę oraz intensywną naukę języka angielskiego. W chwili obecnej oprócz edukacji językowej skupiamy się na zajęciach matematycznych oraz podstawach programowania. Od momentu powstania, przedszkole opuściło już ponad 200 absolwentów, z których część kontynuuje naukę w placówkach niepublicznych, część w publicznych. Nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie w szkołach, szczególnie język angielski nie stanowi dla nich najmniejszego problemu, zaś matematyka, dzięki solidnym podstawom edukacji rozwijającej myślenie logiczne nabytym w naszej placówce, jest ulubionym przedmiotem. Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród rodziców, co potwierdza się w rankingach na najlepsze przedszkole oraz dużym zainteresowaniem ze strony rodziców. Większość nowych dzieci trafia do nas „z polecenia”.

Przedszkole Kropeczki Katowice
Kropeczki Katowice
IMG 6684

  • Pracownia
  • Matema
  • Figulina
  • Ippon Judo
  • KS