Przedszkole Kropeczki 

Opieka logopedyczna i psychologiczna

mgr Aleksandra Karlik – logopeda, neurologopeda, surdologopeda, pedagog leczniczy, polonista. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Posiadająca doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi z normą intelektualną (praca w Gimnazjum nr 20 w Katowicach) jak i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (praca w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach, która znajduje się na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka) z którymi pracuję na oddziałach onkologii, hematologii i chemioterapii, a także neurochirurgii dziecięcej. Prowadząca również Poradnię Logopedyczną w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach (Szpital Kliniczny).

Od początku swojej kariery zawodowej pracuję z dziećmi: autystycznymi, z zespołem Aspergera i Downa, ORM, afatycznymi, z implantami ślimakowymi i pniowymi, niedosłuchem centralnym, dysleksją oraz zaburzeniami neurorozwojowymi, nadpobudliwością ruchową, zaburzeniami zachowania, ADHD.

Diagnozuję rozwój i postępy językowo – edukacyjne dziecka, prowadzę szkolenia dla pacjentów, nauczycieli i rodziców. Moje zainteresowania pracą z dziećmi ze sprzężonymi zaburzeniami wynikają również z osobistych doświadczeń, ponieważ mam syna, u którego zdiagnozowano padaczkę, niedosłuch centralny i zaburzenia motoryczne.

Więcej informacji na stronie www.karliklogopedia.pl

Ukończone kursy, szkolenia, warsztaty:
• Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci – terapia neurobiologiczna.
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych i z afazją).
• Neuro – sensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy wg dr S. Masgutowej.
• „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu.
• Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania.
• Nowe techniki plastyczne na zajęciach logopedycznych z dziećmi.
• „Klucze do słów” dr Katarzyna Kłosińska.
• „Bliżej baśni” czyli budowanie systemu wartości najmłodszych uczniów.
• „Jak doskonalić pisanie dłuższych form wypowiedzi”.
• Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego w zreformowanej szkole. Nowe egzaminy a nowe podręczniki.

  • Pracownia
  • Matema
  • Figulina
  • Ippon Judo
  • KS