Przedszkole Kropeczki 

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dodatkowo nauczycielki rozwijają kompetencje i zdolności umysłowe dzieci używając metody Dr E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Od września 2018 roku w średniej i najstarszej grupie odbywają się zajęcia w zakresie wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacji matematycznej prowadzone przez współtwórcę akcji Cała Polska Liczy Dzieciom p.Nemezjusza Cywińskiego. Prowadzone regularnie ewaluacje mają na celu ocenę postępów  dzieci w rozwoju kompetencji matematycznych.

  • Pracownia
  • Matema
  • Figulina
  • Ippon Judo
  • KS