Przedszkole Kropeczki Przedszkole Językowe

Katowice ul. Biedronek 1
tel. 512 330 420
tel. 512 116 679

Zajęcia podstawowe

1. Opłata za przedszkole dla dzieci przebywających w przedszkolu dowolną, wybraną przez rodziców ilość godzin między 7.00 a 17.30 wynosi 530 złotych.
Kwota pokrywa całość zajęć podstawowych wymienionych poniżej, nie pokrywa wyżywienia (12 zł / dziennie) oraz zajęć dodatkowych.

Zajęcia podstawowe, czyli ujęte w czesnym, to szeroki wachlarz zajęć dla najmłodszych obejmujący:
- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- codzienną naukę angielskiego we wszystkich grupach wiekowych
- 2 razy w tygodniu zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne
-1 raz w tygodniu zajęcia gimnastyczne
- wyjazdy do Pałacu Młodzieży na warsztaty chemiczne i fizyczne
- spotkania z podróżnikami oraz autorami książek dla dzieci
- wiele ciekawych wydarzeń, warsztatów, teatrzyków, imprez muzycznych

2. Opłata za przedszkole dla dzieci przebywających  do 5 godzin dziennie wynosi 400 złotych.
Kwota pokrywa całość zajęć podstawowych odbywających się w godzinach porannych, tj.:
- śniadanie
- realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- codzienną naukę angielskiego we wszystkich grupach wiekowych
- 2 razy w tygodniu zajęcia umuzykalniająco - rytmiczne
- 1 raz w tygodniu zajęcia gimnastyczne
- wyjazdy do Pałacu Młodzieży na warsztaty chemiczne i fizyczne
- wiele ciekawych wydarzeń, warsztatów, teatrzyków, imprez muzycznych

  • Fabryka
  • 64 pola
  • Profisport
  • Prestige
  • Leo
  • Pałac
  • Logopeda